Lò Nướng Bánh Mì Đối Lưu 5 Khay Dùng Điện (MHTP-AC07)

Lò Nướng Bánh 2 Tầng 2 Khay (MHTP-AC06)

Lò Nướng Bánh 3 Tầng 9 Khay (MHTP-AC05)

Lò Nướng Bánh 3 Tầng 6 Khay (MHTP-AC04)

Lò Nướng Bánh 2 Tầng 4 Khay (MHTP-AC03)

Lò Nướng Bánh 1 Tầng 1 Khay (MHTP-AC02)

Lò Nướng Bánh Southstar 1 Tầng 2 Khay (MHTP-AC01)

Lò Quay Vịt Dùng Điện SGJ-3P (MHTP-AB07)

Lò Quay Vịt Dùng Gas Có Kính YT-850 (MHTP-AB06)

Lò Quay Vịt XYD-206 (MHTP-AB05)

Lò Quay Vịt Dùng Than 90 cm (MHTP-AB04)

Lò Quay Vịt Dùng Than 80 cm (MHTP-AB03)

Lò Nướng Bánh Mì Đối Lưu 5 Khay Dùng Điện (MHTP-AC07)

-    Điện áp: 220V/380V
-    Công suất: 7.5 KW
-    Số khay:  5 khay
-    Nhiệt độ:  0 – 300 độ C
-    Kích thước: 900 x 1370 x 770 mm
-    Trọng lượng: 150 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Lò Nướng Bánh 2 Tầng 2 Khay (MHTP-AC06)

-    Model: MHTP-AC03
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 6.6 Kw
-    Kích thước: 960 x 570 x 910 mm
-    Trọng lượng: 65 kg
-    Bảo hành: 12 thán

Lò Nướng Bánh 3 Tầng 9 Khay (MHTP-AC05)

-    Model: MHTP-AC05
-    Điện áp: 380V
-    Công suất: 24 Kw
-    Kích thước: 1650 x 860 x 1555 mm
-    Trọng lượng: 272 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng
 

Lò Nướng Bánh 3 Tầng 6 Khay (MHTP-AC04)

-    Model: MHTP-AC04
-    Điện áp: 380V
-    Công suất: 21 Kw
-    Kích thước: 1350 x 955 x 1635 mm
-    Trọng lượng: 238 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Lò Nướng Bánh 2 Tầng 4 Khay (MHTP-AC03)

-    Model: MHTP-AC03
-    Điện áp: 380V
-    Công suất: 13.2 Kw
-    Nhiệt độ: 0 – 300 độ C
-    Kích thước: 1220 x 860 x 1250 mm
-    Trọng lượng: 148 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Lò Nướng Bánh 1 Tầng 1 Khay (MHTP-AC02)

-    Model: MHTP-AC02
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 4.2 Kw
-    Kích thước: 890 x 580 x 380 mm
-    Trọng lượng: 68 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Lò Nướng Bánh Southstar 1 Tầng 2 Khay (MHTP-AC01)

-    Model                      : MHTP-AC01
-    Điện áp                    : 220V/ 50Hz – 380V/ 60Hz  
-    Công suất                : 6.6 Kw
-    Số khay                    : 2 Khay
-    Kích thước khay     : 400× 600 mm
-    Nhiệt độ                  : 0-300 0C
-    Trọng lượng            : 77 Kg
-    Kích thước              : 1220x 860x 525mm
-    Chất liệu chính       : Inox
-    Bảo hành                 : 12 tháng

Lò Quay Vịt Dùng Điện SGJ-3P (MHTP-AB07)

-    Model: MHTP-AB07
-    Điện áp: 380V
-    Công suất: 6 KW
-    Kích thước: 1180 x 490 x 830 mm
-    Trọng lượng: 65 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Lò Quay Vịt Dùng Gas Có Kính YT-850 (MHTP-AB06)

-    Model: MHTP-AB06
-    Điện áp: 220V
-    Đường kính: 85 cm
-    Nhiên liệu: Gas
-    Kích thước: 850 x 1050 x 1610 mm
-    Trọng lượng: 115 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Lò Quay Vịt XYD-206 (MHTP-AB05)

– Model: MHTP-AB05

– Điện áp: 220V/380V/50Hz

– Công suất: 7,5Kw

– Nhiệt độ: 50-300 0C

– Số lượng vịt có thể quay: 8-12 con

– Kích thước: 670 x 550 x 1580 mm

– Bảo Hành: 12 Tháng

Lò Quay Vịt Dùng Than 90 cm (MHTP-AB04)

– Model: MHTP-AB04

– Đường kính: 90 cm

– Chiều cao: 150 cm

– Kích thước: 900 x 1450 mm

– Số con có thể quay: 10-12 con

Lò Quay Vịt Dùng Than 80 cm (MHTP-AB03)

– Model: MHTP-AB03

– Đường kính: 80 cm

– Chiều cao: 135 cm

– Kích thước: ϴ80 x ϴ1350

– Số con có thể quay: 8-10 con

0338.293.030

0911.223.854