Máy Chiết Rót Và Niêm Phong Tuýp Kem (MHCR-A14)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót 1 Vòi Có Gia Nhiệt (MHCR-A13)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót Cánh Khuấy Có Gia Nhiệt (MHCR-A12)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót Sa Tế Có Cánh Đảo (MHCR-A11)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót Nén Khí 2 Vòi (MHCR-A08)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót 2 Vòi Hút Trực Tiếp (MHCR-A07)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót Nén Khí 1 Vòi (MHCR-A05)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót 1 Vòi Hút Trực Tiếp (MHCR-A04)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót Thủ Công A03 (MHCR-A03)

ĐẶT MUA

Dây Chuyền Chiết Rót, Cấp Và Xoáy Nắp Tự Động (MHCR-A24)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót 2 Vòi 1000 - 5000 ml (MHCR-A17)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót Dạng Lỏng 4 Vòi (MHCR-A09)

ĐẶT MUA

Máy Chiết Rót Và Niêm Phong Tuýp Kem (MHCR-A14)

-    Model: MHCR-A14
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 2 Kw
-    Đường kính sản phẩm: 5 – 80 mm
-    Chiều cao sản phẩm: 10 – 300 mm
-    Kích thước: 1300 x 900 x 1550 mm
-    Trọng lượng: 180 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót 1 Vòi Có Gia Nhiệt (MHCR-A13)

-    Model: MHCR-A13
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1.2 KW
-    Định lượng: 100 – 500 ml
-    Năng suất: 10-40 sp/phút
-    Kích thước: 1100 x 450 x 1200 mm
-    Bảo hành:  12 tháng

Máy Chiết Rót Cánh Khuấy Có Gia Nhiệt (MHCR-A12)

-    Model: MHCR-A12
-    Điện áp: 220 V
-    Công suất: 20W
-    Năng suất: 5 – 25 sp/ phút
-    Áp suất khí nén: 0.4 – 0.6 MPA
-    Định lượng: 10 – 200 ml
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót Sa Tế Có Cánh Đảo (MHCR-A11)

-    Model: MHCR-A11
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 0.75 Kw
-    Định lượng: 5 – 100ml; 30 – 300 ml; 50 – 500 ml; 100 – 1000ml; 250 – 2500 ml; 500 – 5000ml
-    Năng suất: 15-20 sp/phút
-    Đường kính chai: 15 – 100 mm
-    Số đầu chiết: 1
-    Chất liệu: inox 304
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót Nén Khí 2 Vòi (MHCR-A08)

-    Model: MHCR-A08
-    Điện áp: 220V/50hz
-    Công suất: 30W
-    Số đầu chiết: 2
-    Định lượng: 5-100ml,10-300ml,50-500ml,100-1000ml,250-2500ml,300-3000ml,500-5000ml
-    Năng suất: 15 - 40 sp/phút
-    Kích thước:  950 x 500 x 650 mm
-    Bảo hành: 12 tháng
 

Máy Chiết Rót 2 Vòi Hút Trực Tiếp (MHCR-A07)

-    Model: MHCR-A07
-    Điện áp: 220V/50hz
-    Công suất: 60W
-    Số đầu chiết: 2
-    Định lượng: 5-100ml,10-300ml,50-500ml,100-1000ml,250-2500ml,300-3000ml,500-5000ml
-    Năng suất: 15-40 sp/phút
-    Kích thước:  950 x 550 x 350 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót Nén Khí 1 Vòi (MHCR-A05)

-    Model: MHCR-A05
-    Điện áp: 220V/50hz
-    Công suất: 30W
-    Số đầu chiết: 1
-    Định lượng: 5-100ml,10-300ml,50-500ml,100-1000ml,250-2500ml,300-3000ml,500-5000ml
-    Năng suất: 15-25 sp/phút
-    Kích thước:  1200 x 400 x 350 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót 1 Vòi Hút Trực Tiếp (MHCR-A04)

-    Model: MHCR-A04
-    Điện áp: 220V/50hz
-    Công suất: 30W
-    Số đầu chiết: 1
-    Định lượng: 5-100ml,10-300ml,50-500ml,100-1000ml,250-2500ml,300-3000ml,500-5000ml
-    Năng suất: 15-25 sp/phút
-    Kích thước:  1200 x 400 x 350 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót Thủ Công A03 (MHCR-A03)

-    Model: MHCR-A03
-    Khoảng định lượng: 5 – 50 ml
-    Năng suất: 20-30 lần/phút
-    Dung tích phễu: 10 lít
-    Sai số: 2%
-    Kích thước: 330 x 300 x 790 mm
-    Trọng lượng: 14 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Dây Chuyền Chiết Rót, Cấp Và Xoáy Nắp Tự Động (MHCR-A24)

  • Điện áp: 220V
  • Công suất: 1.2 Kw
  • Số đầu chiết: 2
  • Định lượng: 5 – 50 ml
  • Năng suất: 20 -30 sp/phút
  • Kích thước máy: 2000 x 1600 x 1600 mm
  • Trọng lượng: 500 kg
  • Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót 2 Vòi 1000 - 5000 ml (MHCR-A17)

-    Model: MHCR-A17
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 550W
-    Số đầu chiết: 2
-    Định lượng: 1000 – 5000 ml
-    Kích thước: 600 x 400 x 1600 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót Dạng Lỏng 4 Vòi (MHCR-A09)

-    Model: MHCR-A09
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 200W
-    Định lượng: 10 – 2500 ml
-    Tốc độ chiết rót: 20 ml/s
-    Số đầu chiết: 4
-    Kích thước: 680 x 230 x 280 mm
-    Trọng lượng: 35 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854