Tủ Bánh Kem 2 Tầng Mini Kính Thẳng (MHTB-A18)

Tủ Bánh Kem 2 Tầng mini Kính Cong (MHTB-A17)

Tủ Trưng Bày Bánh Kem 5 Tầng Kính Phẳng (MHTB-A14)

Tủ Trưng Bày Bánh Kem 3 Tầng Kính Phẳng (MHTB-A10)

Tủ Bánh Kem 3 Tầng Kính Cong ZTE (MHTB-A06)

Tủ Mát 2 Cánh Inox (MHTB-A05)

Tủ Trưng Bày Bánh Kem 3 Tầng Kính Cong (MHTB-A02)

Tủ Trưng Bày Bánh Kem 2 Tầng Kính Cong (MHTB-A01)

Tủ Bánh Kem 2 Tầng Mini Kính Thẳng (MHTB-A18)

-  Model: MHTB-A17

-  Điện áp: 220V/50Hz

-  Công suất: 390 W

-  Nhiệt độ: 2 – 10 độ C

-  Kích thước: 900 x 500 x 780 mm

-  Bảo hành: 12 tháng

Tủ Bánh Kem 2 Tầng mini Kính Cong (MHTB-A17)

  • Model: MHTBA17
  • Điện áp: 220V/50Hz
  • Công suất: 390 W
  • Nhiệt độ: 2 – 10 độ C
  • Kích thước: 900 x 500 x 780 mm
  • Bảo hành: 12 tháng

Tủ Trưng Bày Bánh Kem 5 Tầng Kính Phẳng (MHTB-A14)

– Model: MHTB-A14

– Điện áp: 220V/50Hz

– Công suất: 480W

– Gas làm mát: R 124a

– Nhiệt độ làm mát: 2-10 oC

– Kích thước: 900/1200/1500/1800 x 700 x 1800 mm

– Bảo hành: 12 tháng

 

Tủ Trưng Bày Bánh Kem 3 Tầng Kính Phẳng (MHTB-A10)

- Model: MHTB-A10
- Điện áp: 220V
- Kích thước: 900/1200/1500/1800 x 650 x 1200 mm
- Bảo hành: 12 tháng

Tủ Bánh Kem 3 Tầng Kính Cong ZTE (MHTB-A06)

– Model: MHTBB-A06
– Điện áp: 220V/50Hz
– Công suất: 750W
– Nhiệt độ: 4~8oC
– Kích thước: 1200/1500/1800 x 760 x 1250 mm
– Bảo hành: 12 tháng

Tủ Mát 2 Cánh Inox (MHTB-A05)

-    Điện áp: 220V
-    Dung tích: 1000 lít
-    Kích thước: 1200 x 700 x 2000 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Trưng Bày Bánh Kem 3 Tầng Kính Cong (MHTB-A02)

– Model: MHTB-A02
– Điện áp: 220V/50Hz
– Công suất: 180W
– Nhiệt độ: 2ºC – 8ºC
– Kích thước: 900/1200/1500/1800 x 650 x 1200 mm
– Bảo hành: 18 tháng

Tủ Trưng Bày Bánh Kem 2 Tầng Kính Cong (MHTB-A01)

– Model: MHTB-A01
– Điện áp: 220V/50Hz
– Hệ thống làm lạnh: R134a
– Kích thước: (900-1200) x 500 x 780 mm
– Bảo hành: 18 tháng

0338.293.030

0911.223.854